Eva Roos

Affiliated Researcher at Department of food studies, nutrition and dietetics

Telephone:
+46 18 471 23 69
E-mail:
eva.roos@ikv.uu.se
Visiting address:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 560
751 22 UPPSALA
ORCID:
0000-0003-3521-6517

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är professor i kostvetenskap, särskilt måltidsforskning. Jag är finländare och har jobbat de senaste 17 åren på Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors, Finland. Som gruppledare har jag lett en forskningsgrupp som fokuserar på den sociala och fysiska miljöns betydelse för levnadsvanor och för ojämlikhet i hälsa. I min kommande forskning vill hag undersöka måltidens betydelse för folkhälsan och för jämlikhet i hälsa, samma tema som jag inledde min forskningskarriär med.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I min professur i kostvetenskap, särskilt måltidsforskning, på Uppsala universitet kommer jag att ha ett övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt aspekter samt hälsomässiga aspekter. Jag är hemma från Finland och har jobbat som forskare på Helsingfors universitet och de senaste 17 åren på Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors, Finland. Där har jag som gruppledare byggt upp en forskningsgrupp som undersöker den sociala och den fysiska miljöns betydelse för barns levnadsvanor och för ojämlikhet i hälsa. För tillfället leder jag forskningsprojektet DAGIS (www.dagis.fi). Jag har som mål att med min kommande forskning undersöka måltidens betydelse för folkhälsan. Skulle gärna också få in ett nordiskt perspektiv och det som jag är speciellt intresserad över är vilken betydelse kan de olika sätten att ordna och stöda daghems- och skolmåltiderna i norden ha för barns och ungdomars jämlikhet i hälsa. Jag hoppas kunna bygga upp i samarbete med andra forskare ett forskningsprojekt kring det. Det känns lite som om cirkeln nu sluter sig, jag började min forskningsbana med måltidsforskning, undersökte samband mellan arbetslöshet och måltidsmönster, har sedan forskat i ojämlikhet i hälsa och barns levnadsvanor och nu återvänder jag till måltidsforskningen. Efter att ha jobbat över 15 år på Folkhälsans forskningscentrum ser jag nu fram emot att få komma tillbaka till den akademiska universitetsvärlden och för det känns Uppsala universitet som ett utmärkt val, nordens äldsta universitet och rankas regelbundet som ett av Sveriges främsta.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

JAg har just börjat som professor på Uppsala universitet. Därför har jag inga etablerade projekt på Uppsala universitet ännu. Jag fortsätter samarbete med de projekt som jag har varit med om att bygga upp på Folkhälsans forskningscentrum i Finland. Huvudprojekten är DAGIS projektet (www.dagis.fi och https://www.folkhalsan.fi/barn/professionella/forskningsprojek-dagis/) som fokuserar på att undersöka 3-6 åriga förskolbarns levnadsvanor som är relaterade till energibalansen, såsom fysisk aktivitet, skärmtid, konsumtion av frukt och grönsaker och sockerrika livsmedel och sömn. Vi är intresserade av hur den sociala och fysiska miljön i hemmet och på förskolan påverkar dem. Vi är också intresserade av socioekonomiska skillnader i levnadsvanorna och vilka faktorer i hemmet och på förskolan kan förklara eventuella skillnader eller frånvaro av skillnader. Den andra studien jag leder är SUNRISE Finland (https://www.folkhalsan.fi/forskning/programmet-for-folkhalsoforskning/grupp-roos2/) som är en del av den internationella SUNRISE studien (https://sunrise-study.com/). Där är målet att kartlägga hur stor del av barnen i åldern 3-4 år uppfyller WHOs 24 h rekommendationer för rörelse (fysisk atkvitet, skärmtid, sömn) och jämföra låginkomstländer med medelinkomst- och höginkomstländer och att jäför barn i städer med barn som lever på landsbygden. I studien kartläggs också familjernas måltidspraxis.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Conferences

Eva Roos

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin