Ludwig Irveland

Teaching assistant at Department of Law; Amanuensis

E-mail:
ludwig.irveland@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsamanuens i civilrätt, förmögenhetsrätt.

Besöksadress

Kv. Munken 1

Trädgårdsgatan 20

Rum 1461

753 09 Uppsala

Keywords

  • civilrätt
  • forskningsamanuens
  • obligationsrätt
Ludwig Irveland

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin