Karol Wiktor Sierszen

PhD student at Institutionen för geovetenskaper; Geofysik

E-mail:
karol.sierszen@geo.uu.se
Visiting address:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postal address:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin