Yuqing Ren

PhD student at Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk Mikrobiologi

E-mail:
yuqing.ren@uu.se
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 38
Postal address:
Klinisk Mikrobiologi, Hub
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 Uppsala

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin