Leonard Örner

PhD student at Department of Law; Doctoral Candidates

E-mail:
leonard.orner@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag började som doktorand våren 2024 med ett brett forskningsprojekt om det svenska strandskyddet. Tidigare har jag arbetat som lärare vid Stockholms universitet och som specialistföredragande i miljörätt vid Mark- och miljööverdomstolen. Vid sidan av arbetet som doktorand föreläser jag då och då om miljörätt, särskilt strandskydd och artskydd, bl.a. för domstolsakademin.

Kontakta mig gärna om du vill diskutera strandskydd eller har förslag på vad jag borde ta upp i min avhandling!

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin