Jonatan Samuelsson

Researcher at Department of History of Science and Ideas

E-mail:
jonatan.samuelsson@idehist.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postal address:
Box 629
751 26 UPPSALA
ORCID:
0000-0002-1450-5857

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskare i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Sjukdomens organisation: Mobiliseringen av patienter i 1900-talets medicin (VR dnr. 2019-02984)

Forskare i projekten Efterkrigstida medicinjournalistik i svensk press: aktörer, trender och ideal 1945–2000, finansierat av Ridderstads Stiftelse för Historisk Grafisk Forskning, samt Efterkrigstida TV-medicin: medicinska magasin i Sveriges Television 1965–1995, finansierat av Wahlgrenska Stiftelsen.

Verksam vid Uppsala och Umeå universitet.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Medlem av styrelse och redaktionsråd för föreningen/skriftserien Mediehistoriskt Arkiv

Vik. lektor idéhistoria, Umeå universitet VT2023

Fil. dr. idéhistoria, Umeå universtiet, 2022. Avhandling: Kunskap, kontrovers och kvicksilver: debatten om amalgamförgiftning i det sena 1900-talets Sverige

Fil. kand & fil. mag. i idéhistoria, Umeå universitet, 2016

Artistbokare & programansvarig, Arvikafestivalen, 2006-2010

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I min forskning intresserar jag mig främst för medicinens och mediernas 1900-talshistoria. Särskilt fokuserar jag på hur föreställningar om sjukdom, hälsa, patientskap, kunskap och medborgarskap uppstått och förhandlats i skärningspunkten mellan medicin, journalistik och organiserade patienter under den svenska moderna historien.

Jag disputerade i idéhistoria vid Umeå universitet i mars 2022. Min avhandling handlar om den svenska kontroversen om tandlagningsmaterial och ohälsa, som utspelades i mediala, politiska och vetenskapliga sammanhang under 1980- och 90-talen. Jag studerar i avhandlingen hur debatten om den s.k. orala galvanismen uppkom i slutet av sjuttiotalet, hur denna övergick till att handla om amalgam och kvicksilverförgiftning under det tidiga 1980-talet, och hur denna kontrovers sedan tog sig uttryck hos olika aktörer och på olika arenor.

Bland mina övriga forsknings- och undervisningsintressen kan nämnas medie-, medicin- och teknikhistoria mer generellt, samt relationen mellan vetenskap och samhälle i bred bemärkelse.

Jonatan Samuelsson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin