Zahra Mok

Master's Student at Institutionen för kemi - Ångström; Fysikalisk kemi

Visiting address:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postal address:
Box 523
751 20 UPPSALA

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin