Petter Terenius

Lecturer at Biology Education Centre

Visiting address:
EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1
Postal address:
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA

Short presentation

My name is Petter and I am a computer science lecturer, expecting my PhD degree soon. I come from a background in the IT industry and from a position as a lecturer at the University of Borås. The PhD studies were conducted at Lancaster University, UK. My research is about sustainable data centres.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag kommer från Uppsala och började själv studera här, främst humaniora. Därpå följde studier i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet (Kista). Efter några år som marknadsansvarig under dotcom-eran arbetade jag som konsult och sedan som anställd programmerare. Därefter var jag adjunkt vid Högskolan i Borås under ett antal år. Nu senast har jag bedrivit doktorandstudier vid Lancaster University i Storbritannien, med forskning kring datacenter och hållbar utveckling.

Petter Terenius

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin