Noomi Weinéus

Teaching assistant at Institutionen för freds- och konfliktforskning

E-mail:
noomi.weineus@pcr.uu.se
Visiting address:
Gamla Torget 3, 1tr
753 20 Uppsala
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin