Lena Strålsjö

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar med filantropiskt stöd för forskning och utbildning vid Uppsala universitet, i första hand genom att utveckla och stärka relationerna mellan donatorer och Uppsala universitets verksamhet. Development Office arbetar även med sponsring och alumnrelationer.
Hur kan du stödja Uppsala universitet?

Jag har också erfarenhet av att arbeta med livslångt lärande och utbildning för yrkesverksamma.

Keywords

  • alumni
  • donationer
  • fundraising
  • gåvor
  • livslångt lärande
  • samverkan
  • sponsorship
  • utbildning för yrkesverksamma
Lena Strålsjö

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin