Jörgen Mattlar

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Telephone:
+46 18 471 24 46
E-mail:
jorgen.mattlar@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jörgen Mattlar är lektor i didaktik verksam inom förskollärar- och ämneslärarprogrammen/KPU vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Undervisningen och kursledarskap gäller Vetenskapsteori och forskningsmetodik i förskollärarprogrammet samt kurserna Ledarskap och Utvecklings- och utvärderingsarbete i KPU/ämneslärare.

Jörgen Mattlar är excellent lärare samt mentor i högskolepedagogik och åtar sig gärna mentorsuppdrag.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Other

Jörgen Mattlar

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin