Annie Woube

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är etnolog och forskar om fritid och olika former av självförverkligande med fokus på genuskonstruktioner, jämställdhet och jämlikhet, primärt i vår tid och i det svenska samhället. I min nuvarande forskning forskar jag om vuxnas motionsidrott genom etnografiska metoder.

Jag disputerade 2014 med en avhandling om svenska medborgares transnationella tillhörighet och förankringar efter så kallad livsstilsmigration till Spanien.

Keywords

  • etnografi
  • etnologi
  • genus
  • genusvetenskap
  • jämställdhet

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Fil Dr. i etnologi, Uppsala universitet 2014

Forskningsfokus

Jag är etnolog och forskar om fritid och olika former av självförverkligande med fokus på genuskonstruktioner, jämställdhet och jämlikhet, primärt i vår tid och i det svenska samhället.

I det VR-finansierade forskningsprojektet Super-extra-mega-ultralopp: Deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen undersöker Karin S. Lindelöf och jag just extremloppdeltagande samt villkoren för denna typ av motionsidrottande. Studien är baserad på bland annat etnografiskt fältarbete, intervjuer, netnography samt dokumentära och biografiskt skrivna inspirationsböcker om extremsportande.

Här kan du lyssna på min och Karin S. Lindelöfs podcast Super-extra-mega-ultralopp: en forskningspodd där vi berättar i korta avsnitt om projektet och hur det framskrider: https://www.spreaker.com/show/super-extra-mega-ultralopp

Karin S. Lindelöf och jag forskar också om motionslopp för endast kvinnor, s.k. tjejlopp som kulturellt fenomen genom arkivstudier, studier av sociala medier samt etnografiskt fältarbete under lopp såsom Tjejvasan, Tjejvättern, Tjejmilen och Vårruset. Projektet bedrivs i samarbete med Nordiska museet, Riksidrottsmuseet och Institutet för språk och folkminnen. Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

I poddavsnittet nedan berättar jag och Karin S. Lindelöf om projektet om tjejlopp utifrån musik som spelas i samband med loppen, #56 Tjejloppens Blandband i RadioScience-serie Sommarforskarna: http://www.radioscience.se/tag/annie-woube/

Jag disputerade 2014 med en avhandling om svenska medborgare som flyttat och bosatt sig på Costa del Sol i södra Spanien genom livsstilsmigration. Avhandlingen är baserad på längre etnografiskt fältarbete på plats i kuststaden Fuengirola. I avhandlingen studerar jag hur tillhörighet skapas genom teoretiska perspektiv som fenomenologi, identifikationsteori, transnationalitet, diaspora studier. Jag är också intresserad av levnadsberättelser och studiet av materiella ting.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Nordenskiöldsloppet – ”Världens tuffaste skidlopp” (220 km skidor), Ö till ö – ”One of the toughest endurance races in the world” (10 km simning i öppet vatten blandat med 65 km terränglöpning), Blåfrusen Ultramarathon – ”Geggan är geggig, snön slaskig, mörkret mörkt, kylan kall” (70 km terränglöpning vintertid).

Extrema motionslopp som dessa har blivit alltmer populära i den välmående svenska medelklassen på senare år. I detta etnologiska projekt undersöker vi kulturella aspekter av kvinnors och mäns deltagande i denna typ av lopp, som handlar om att testa gränser och utmana sig både mentaltoch kroppsligt i en kamp med och mot elementen. Men vad betyder deltagandet för den enskildaindividen? Vilka är deltagarnas drivkrafter och bevekelsegrunder? Och vad får extremloppsdeltagandet för kulturella, sociala och politiska konsekvenser? Extremloppen blir i detta projekt en ingång till och ett slags minilaboratorium för att studera vår tids syn på motionsidrott, genusskapande, jämställdhet och jämlikhet.

Syftet är att ur ett genus- och intersektionellt perspektiv undersöka deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen i Sverige, liksom de villkor som omgärdar detta deltagande – både för de enskilda kvinnor och män som genomför loppen och för samhället i stort.

Vi kommer att följa fem kvinnor och fem män i Sverige, som genomför extrema motionslopp. Vi följer deltagarna inför, i samband med och efter minst ett lopp – i Sverige eller utomlands. Detta innebär att vi intervjuar dem enskilt en gång före och en gång efter loppet/loppen, samt genomför en gruppintervju med dem och deras respektive nätverk/kompisgäng av likasinnade vid minst ett tillfälle. I de fall huvudpersonerna är aktiva i sociala medier och delar sina förberedelser och loppgenomföranden i dessa kanaler, följer vi dem även där. Vi kommer också att intervjua/samtala med arrangörer, andra deltagare, åskådare, funktionärer m fl vid de lopp som huvudpersonerna genomför. Vi kommer också att samla in annat relaterat material kring dessa lopp, exempelvis webb- och mediematerial, föremål och trycksaker.

Den andra huvudsakliga materialkategorin utgörs av den enorma flora av dokumentära och biografiska livsstils- och inspirationsböcker på temat extremlopp som publicerats både internationellt och i Sverige under den senaste tioårsperioden. Detta är böcker som skildrar enskilda kvinnors och mäns vägar till och genomförande av extremlopp, samt ger råd och tips åt dem som drömmer om att göra detsamma.

Vårt projekt har ett viktigt uppdrag att bidra till en ökad kunskap om de olika former och sätt på vilka vuxna motionerar. Vi fördjupar också kunskapen om den stora bredden på fenomenet motionsloppsdeltagande, samt dess kulturella förutsättningar och effekter, inklusive genus.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Other

Annie Woube

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin