Kerstin Ståhlberg

Finance Officer at Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Administration

Telephone:
+46 18 471 60 79
E-mail:
kerstin.stahlberg@uu.se
Visiting address:
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar med gemensam institutionsekonomi och med budget och ekonomi för ett antal utbildningsprogram och forskargrupper på institutionen:

Utbildningsprogrammen till Läkare, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska, Barnmorska, Logoped och Biomedicinsk analytiker.

Forskargrupperna i Barnonkologi, Barnendokrinologi, Neonatologi perinatologi och barnkardiologi, Pediatrisk inflammationsforskning, Socialpediatrik, Barnneurologi och Barnkirurgi.

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin