Carina Lindgren

Finance Officer at Institutionen för fysik och astronomi; Materialfysik

Telephone:
+46 18 471 46 65
Mobile phone:
+46 73 469 72 59
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA
Carina Lindgren

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin