Birgitta Sembrant

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt ansvarsområde är att vara handläggare för läkarprogrammets programkommitté vid Uppsala universitet. Jag är även samordnare för LADOK-nätverket vid kansliet för medicin och farmaci.

Birgitta Sembrant

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin