Erika P Björkdahl

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Docent i civilrätt

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Juris doktor (2007)

Docent (2011)

Interna uppdrag

Biträdande prefekt

Föreståndare IFF-Institutet för Fastighetsrättslig Forskning

Universitetslektor i civilrätt

Ledamot i utbildningsutskottet

Undervisar på termin 2, på specialkurser samt handleder uppsatser

Externa uppdrag

Inspektor Juridiska Föreningen

Styrelseledamot Iustus Förlag

Ledamot i Hyresnämnden

Rättsfallskommentarar m.m. för Info Torg avseende deras informationstjänst på nätet

Ledamot i ICC:s kommitté för handelsrätt

Expert i utredningen Stärkt skydd för hyresgäster

Intresseområden

Allmän kontraktsrätt - särskilt fastighetsrätt, obligationsrätt, avtalsrätt

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Other

Erika P Björkdahl

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin