Sverker Scheutz

Visiting teacher at Department of Government; Faculty

Mobile phone:
+46 70 543 25 70
E-mail:
sverker.scheutz@uu.se
Visiting address:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Keywords

 • akademiskt skrivande
 • allmän ordning
 • betygsombudsman
 • betygssättning
 • examination
 • fri- och rättigheter
 • förvaltningsrätt
 • juridisk metod
 • kommunalrätt
 • konstitutionell rätt
 • offentlig rätt
 • rättssäkerhet
 • skoljuridik
 • socialrätt
 • statsrätt
 • utbildningsrätt
 • yttrandefrihetsrätt

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

f 1953
Jur. kand. 1983
Kammarrättsfiskal 1987
Excellent lärare 2016
Pensionär 2021

Uppdrag vid Juridiska fakulteten
Ledamot i styrelsen för Institutet för utbildningsrätt http://ifu.jur.uu.se

Externa uppdrag
Särskild ledamot i kommunalmål hos Förvaltningsrätten i Stockholm
Ledamot i Sammanslutningen Sveriges juridiska byråers auktorisationsnämnd
Ledamot i kommunfullmäktige i Enköpings kommun
Gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige i Enköpings kommun
Ledamot i kommunstyrelsen i Enköpings kommun
Ersättare i direktionen för räddningstjänsten i Enköping och Håbo kommuner.

Intresseområden
Offentlig rätt
Förvaltningsrätt och statsrätt
Mänskliga rättigheter
Allmän ordning och säkerhet
Juridikutbildningars pedagogik
Utbildningsrätt, högskolerätt, skoljuridik
Kommunalrätt
Socialrätt

Undervisning
Offentlig rätt
Förvaltningsrätt
Statsrätt
EU-rätt
Den statliga rektorsutbildningen
Juridik för blivande lärare i samhällskunskap
Socialrätt

Sverker Scheutz

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin