Karin Björkegren

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Biträdande prefekt och ansvarig för institutionens undervisning i läkarprogrammet. Är även studierektor för kursen Professionell utvckling och kursen i Allmänmedicin. Har kursansvar på termin 1 och 2 i Professionell utveckling. Sitter med i läkarprogrammets programkommitté. Handleder doktorander och forskar.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Karin Björkegren

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin