Mia Kuritzén Löwengart

Affiliated Researcher at Department of History

E-mail:
mia.lowengart@hist.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

I am a historian and post- doctoral researcher. My research, so far, has mainly dealt with social and cultural history in 19th century and early 20th century Sweden, and has focused on different aspects of bourgeois identity, philanthropy, high-culture, Institution-building and Swedish-Jewish history. My doctoral dissertation was a study of the emergence of a high-cultural concert life in Stockholm, which resulted in the realization of a Symphony orchestra and a Concert Hall.

Keywords

  • borgerlig identitet
  • filantropi
  • judisk historia
  • offentliga institutioner
  • sociala nätverk

Biography

Higher Education

1995, BA with a major in French Literature, Stockholm University.

1997, MA in European Studies, University of Geneva, thesis “Analyse de la politique éducative en Europe à travers l'image de la culture juive dans les manuels d'histoire.”

Autumn 2008- Spring 2010, post-graduate studies in History, at Stockholm University and Uppsala University, thesis: “Svensk-judiska donatorer årtiondena kring sekelskiftet 1900” (“Swedish Jewish Philanthropists around the Turn of the 20th Century”).

Professional experience:

1997- 2008, editorial assistant for the textbook “Tell ye your children” of the Swedish government’s information campaign about the holocaust; Co-ordinator of the Uppsala Programme for Holocaust and Genocide Studies, Uppsala; Free-lance editor of non-fiction and academic publications.

Academic networks and conference participation:

Since 2010, I belong to a research network called “The Jews in Sweden – the History of a Minority”.

Participation in several academic workshops and conferences where I have presented my research about Jewish Philanthropy in Stockholm and Sweden, in the decades around the turn of the 20th century. Most recently at the 10th European Social Science History Conference, Vienna 23rd -26th April 2014.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Judiskt ekonomisk aktivitet och Stockholms omvandling till en modern huvudstad

Projektets övergripande syfte är att studera judars delaktighet i skapandet av den svenska nationella identiteten. Svenska judars ekonomiska aktiviteter analyseras med särskilt fokus på publika institutioner, sociala nätverk och kulturell identitet. År 1870 fick Sveriges judar fullständiga medborgerliga rättigheter, vilket möjliggjorde för dem att bidra till huvudstadens utveckling. Genom att undersöka judiska donatorer och deras bidrag till publika institutioners tillkomst i Stockholm från 1870 till 1930, liksom de sociala nätverk som ingick i processen, ansluter sig projektet till internationell forskning som har placerat ekonomiska frågor i centrum av judiska kulturstudier, och som uppfattar ekonomisk aktivitet som en konceptuell ingång till att förstå judisk identitet. Med hjälp av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt, biografiska och arkitektoniska metoder och nätverksanalys, liksom rumslig teori analyseras den judiska rollen i tillkomsten av Stockholms moderna institutioner och kan vikten av svenskhet för den samtida judiska identiteten förstås. Projektet analyserar tillkomsten av fem publika institutioner och deras byggnader, uppförda mellan 1878 och 1928: Stockholms universitet, Nordiska museet, Stadshuset, Handelshögskolan och Stockholms stadsbibliotek. Byggnaderna blev samtida topografiska symboler för Stockholms utveckling till en modern huvudstad och nationens kulturella utveckling.

Projektet är finansierat av Torsten Söderbergs stiftelse, projekttid: 2 år, 1 jan 2021- 31 dec 2022.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Reports

Other

Mia Kuritzén Löwengart

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin