Lorenzo Casini

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsintressen

Idéutvecklingen inom medvetandefilosofi, kognitionsteori och moralpsykologi från antiken till tidig modern tid; samt historiefilosofiska problemställningar.

Publikationer

Monografier

 • Cognitive and Moral Psychology in Renaissance Philosophy: A Study of Juan Luis Vives’De anima et vita (Diss., Uppsala, 2006).

Artiklar

 • “Descartes och Spinoza om själens aktioner och passioner” i Filosofisk tidskrift 1 (2000), 36-49.

 • “Skam och frispråkighet: En dramatisk belysning av argumenten i Platons Gorgias” i Filosofisk tidskrift 1 (2002), 3-13.

 • “Emotions in Renaissance Humanism: Juan Luis Vives’ De anima et vita” i Emotions and Choice from Boethius to Descartes, eds. Henrik Lagerlund & Mikko Yrjönsuuri (Dordrecht, 2002), 205-228.

 • “Imagination and the Arousal of Emotions” i Philosophical Aspects on Emotions, ed. Åsa Carlson (Stockholm, 2005), 313-326.

 • “Aristotelianism and Anti-Stoicism in Juan Luis Vives’s Conception of the Emotions” i Moral Philosophy on the Threshold of Modernity, eds. Jill Kraye & Risto Saarinen (Dordrecht, 2005), 283-305.

 • “Bångstyriga emotioner: Om föreställningens roll i vårt känsloliv” i Filosofisk tidskrift 2 (2005), 15-25.

 • “Platon och dialogformens filosofiska innebörd” i Filosofisk tidskrift 3 (2006), 14-20.

 • “Juan Luis Vives’ Conception of Freedom of the Will and Its Scholastic Background” i Vivarium 44 (2006), 396-417.

 • “The Renaissance Debate on theImmortality of the Soul: Pietro Pomponazzi and the Plurality of SubstantialForms” i Mind, Cognition and Representation: The Tradition of Commentaries on Aristotle’s De Anima, eds. Paul J. J. M. Bakker & J. M. M. Thijssen (Aldershot, 2007), 127-150.

 • “Ortega y Gasset om jakt, filosofisk metod och västerlandets kris” i Tankar tillägnade Sören Stenlund, eds. Niklas Forsberg, Sharon Rider & Pär Segerdahl (Uppsala, 2008), 287-298.

 • “Self-Knowledge, Scepticism and the Quest for a New Method: Juan Luis Vives on Cognition and the Impossibility of Perfect Knowledge” i Renaissance Scepticisms, eds. Gianni Paganini & José R. Maia Neto (Dordrecht, 2009), 33-60.

 • “Juan Luis Vives” i The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward N. ZaltaURL=http://plato.stanford.edu/entries/vives/

 • "En renässansaristoteliker om den mänskliga frihetens gränser: Simone
  Porzios An homo bonus vel malus volens fiat" i Lychnos (2009), 49-67.

 • '"Quid sit anima': Juan Luis Vives on the soul and its relation to the body"
  i Renaissance Studies 24 (2010), 496-517.

 • "Juan Luis Vives" i Encyclopedia of Medieval Philosophy: Philosophy Between 500 and 1500, ed. Henrik Lagerlund, 2 vols. (Dorderecht, 2011), I, 658-661.

Lorenzo Casini

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin