Mikael Larsson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Theology; Biblical Exegesis

Telephone:
+46 18 471 22 39
E-mail:
Mikael.Larsson@teol.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postal address:
Box 511
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör bibelbruk i samtiden med fokus på frågor om barn, våld, kön, sexualitet, och tolkningsetik. Jag undervisar på programkurser i Religionsvetenskap och bibelhebreiska, samt temakurser om t ex barn, film och kritisk teori i relation till bibeltolkning. Jag är lika villkorsombud och sitter i teologiska fakultetsnämnden.

Keywords

  • children
  • feminism
  • gender and sexuality
  • hebrew bible
  • masculinities
  • queer theory
  • reception history
  • violence

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Född i Umeå 1969.

Disputerade 2004 i Uppsala på avhandlingen Wrestling with Textual Violence: The Jephthah Narrative in Antiquity and Modernity with Special Regard to Gender.

Gjorde post-doc vid Centrum för Genusvetenskap, Uppsala (2006-2007), har arbetat som kulturhandläggare vid kyrkokansliet i Uppsala (2007-2012) och haft forskningsmedel vid Svenska kyrkans forskningsenhet (2017-2019).

Anställdes 2012 som universitetslektor vid Uppsala universitet och blev docent 2017 i Gamla testamentets exegetik.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Två huvudintressen präglar min forskning: bibelns reception i den moderna kulturen samt frågor om makt och identitet. För närvarande konkretiseras dessa intressen två områden: Bibelbruket hos danske regissören Lars von Trier (Anti-Christ, Nymphomaniac samt The House that Jack Built) samt familjemetaforer hos profeten Jesaja. Därutöver har jag bl a ägnat mig åt frågor om våld och kön i receptionen av Domarboken (t ex hos Josefus, Händel, Amos Oz) samt frågor om sexualitet och kön i receptionen av Ruts bok (t ex barnbiblar, romanser, bibelkommentarer, skönlitteratur, drama).

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Reports

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin