Ingrid Anderzén

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Ingrid Anderzén, seniorforskare och docent i Socialmedicin. Hennes forskning innefattar hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering. Hälsa i arbetslivet syftar till att identifiera och studera man kan förebygga stress och ohälsa på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetslivsinriktad rehabilitering handlar om analys och implementering av metoder för att underlätta återgång i arbete/studier för personer som står långt ifrån arbetslivet.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Chapters

Conferences

Reports

Ingrid Anderzén

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin