Lars-Åke Lindahl

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Mathematics; Analysis and Partial Differential Equations

E-mail:
Lars-Ake.Lindahl@math.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 480
751 06 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Kompendier

Till en del av de kurser som jag har haft har jag gjort kompendier eller genomarbetade föreläsningsanteckningar. De kan hämtas här i pdf-format.

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin