Bo Månson

Project manager at University Administration; Division for Contract Education

Telephone:
+46 18 471 75 78
E-mail:
bo.manson@uu.se
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Keywords

 • chefsutveckling
 • fortbildning
 • förtroendemannarollen
 • förvaltningspolitik
 • förvaltningsrätt
 • hrm
 • human resource management
 • hållbarhet
 • kommuner
 • kompetensförsörjning
 • kompetensutveckling
 • ledarskap
 • ledarutveckling
 • ledning
 • livslångt lärande
 • medarbetarskap
 • myndigheter
 • offentlig sektor
 • organisation
 • organisationsutveckling
 • politikerrollen
 • politiskt ledarskap
 • regioner
 • samverkan
 • statsvetenskap
 • styrning
 • tjänstemannarollen
 • uppdragsutbildning
 • yrkesverksamma
Bo Månson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin