Reusable archaeology

Financed by Riksantikvarieämbetets FoU-medel (2022)

Joakim Wehlin, Uppsala universitet
Magnus Odebäck Ljunge, Stockholms universitet
Dalarnas museum

Text in Swedish only

Arkivlåda med papper, kartotekskort och skärvor

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin