Popular science presentation - Only in Swedish

Vår forskning drivs av att förstå människans evolutionära och demografiska historia genom att studera storskaliga genetiska variationsmönster vi ser hos dagens människor och hos många tusen år gamla mänskliga lämningar.

Vår forskning spänner från matematisk modellering, till avancerad molekylär genteknik och människans historia. Vi använder moderna statistiska metoder för att analysera storskaliga genetiska data för att förstå interaktionen mellan genetiska, evolutionära och demografiska processer. Med hjälp av avancerade molekylärgenetiska tekniker och förfinade beräkningsmetoder kan vi också undersöka hela genom från många tusen år gammalt mänskligt skelettmaterial.

Vi har undersökt de genetiska variationsmönstren hos ett stort antal folkgrupper från hela världen. Resultaten har gett nytt ljus på människans tidigaste förgreningar för mer än hundra tusen år sedan och visar på att specifika gener, som påverkar neurologiska funktioner och skelettmorfologi, evolverade snabbt hos människans föregångare, för några hundra tusen år sedan.

Vår forskning har även lett till att skriva om förhistorien i Europa: genom att studera genetisk data från skandinaviska stenåldersskelett har vi kunnat visa att jordbruket spreds norrut med människor som migrerade från södra Europa. Dagens europeiska befolkning är alltså är en blandning av stenåldersjägarfolken och jordbrukande migranter. Tidigare har man trott att jordbruket spreds som en kultur, utan att involvera migration.

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin