Jakobsson Lab

Jacobsson lab logo

Vår forskning drivs av att förstå människans evolutionära och demografiska historia genom att studera storskaliga genetiska variationsmönster vi ser hos dagens människor och hos många tusen år gamla mänskliga lämningar.

Mattias Jakobsson

Ongoing research

Group members

Research leader: Mattias Jakobsson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin