Teknologisk utveckling och framtidens arbetsmarknad

  • Period: 2019-01-01 – 2024-12-31
  • Budget: 17,160,000 SEK
  • Funder: Swedish Research Council

Beskrivning

Det internationella forskarsamhället, och samhället i stort, är för närvarande upptagna av att försöka förstå konsekvenserna av tekniska förändringar i form av t.ex. industrirobotar, digitalisering och artificiell intelligens på arbetsmarknadsutfall, ekonomisk ojämlikhet och optimal policyutformning.

Detta forskningsprogram samlar några av Sveriges mest framstående forskare inom området som kommer att arbeta tillsammans med internationella forskare för att driva vår förståelse av arbetsmarknadens inverkan av dessa pågående tekniska framsteg mycket längre. Kärnan i programmet använder den senaste empiriska tekniken och mycket detaljerade svenska registerdata om företagsteknologi och arbetares färdigheter och egenskaper för att studera effekterna av tekniska förändringar hos företag och arbetare i mycket större djup än vad som tidigare varit möjligt.

Dessutom innehåller programmet satellitpaket som syftar till att förstå hur insikterna från kärnanalysen inom programmet kan kartläggas i optimala politiska svar, hur de relaterar till lågkvalificerad sysselsättning, jämställdhet och demokrati. För att säkerställa att resultat och analyser är korrekta och att insikter tillämpas utan dröjsmål, strävar forskargruppen efter att utföra forskning på toppnivå tillsammans med frekventa interaktioner med intressenter som arbetsmarknadens parter, myndigheter och beslutsfattare.

Ta bort denna layout + textmodul om stycket inte behövs.

Project leader: Oskar Nordström Skans
Co-investigators: Mikael Carlsson, Peter Fredriksson, Georg Graetz, Lena Hensvik, Karl-Oskar Lindgren

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin