The Labor-Market Impact of Firm-Level Adoption of AI and Autonomous Systems

  • Period: 2020-01-01 – 2024-12-31
  • Funder: Marianne and Marcus Wallenberg Foundation

Beskrivning

Projektet bygger på företagens användning av tekniska innovationer och de frågeställningar som detta medför. Vad händer med antalet jobb? Hur påverkar det efterfrågan på talang och utbildningsinnehåll? Hur påverkar det kvinnors och mäns respektive arbetsmarknader och vilka konsekvenser får det för de berördas familjer? Vilka krav ställs på övergångar inom och mellan företag? Hur ska utbildning, ersättningar och kollektivavtal utformas som svar på detta?

Project leader: Oskar Nordström Skans
Co-investigators: Arizo Karimi, Peter Fredriksson, Georg Graetz, Christoph Hedtrich

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin