Förändringar i miljön ska förbättra barns hälsa

4 June 2019

Hallå där, Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi, som deltar i ett seminarium om hållbar hälsa under Almedalsveckan. Det handlar om hur vi ska göra för att våra barn långsiktigt ska må fysiskt och psykiskt bra. Varför är det här en viktig fråga?

Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Under en längre tid har vi sett att andelen barn som utvecklar fysisk och psykisk ohälsa har ökat. Bland åttaåringar är var femte pojke eller flicka överviktig, varav en del redan har fetma. Det är därför ett stort antal barn som är i riskzonen att utveckla följdsjukdomar som typ 2 diabetes, depression och ätstörningar. Vi behöver vända den här trenden.
 

Du samarbetar med Värnamo kommun, hur kommer det sig?
– De tog kontakt med mig efter Uppsala Health Summit 2016, som tog upp hälsofrågan kring den ökande andelen barn med övervikt. Många försök att vända trenden fokuserar på att förändra barns och föräldrars vanor vad gäller kost och motion. Även om det leder till temporära förbättringar är det svårt att få dem att bli varaktiga. Vid Uppsala Health Summit föreslog vi att förändra den miljö som omger barnen, istället för att fokusera alltför mycket på att motivera barnet och dess familj till förändring.

– I den miljö vi lever i idag är det oftast inte lätt att göra rätt, det vill säga det enkla valet är inte det hälsomässigt rätta valet. För att ändra miljön runt barnen måste man involvera många aktörer i en stad. Detta är svårt och staden behöver därför vara motiverad att göra förändringsarbetet. Värnamo kommun är en sådan stad och sedan ett par år tillbaka samarbetar vi dem.

Värnamo är en så kallad ECHO-zon, som arbetar långsiktigt för att förbättra barn hälsa genom att förändra deras miljö. Vilka insatser gör ni?
– Vi har börjat med barn i förskoleåldern 0–5 år. På förskolan och BVC sprider vi information om kost, motion och sömn och om ECHO-zon Värnamo. Exempel på åtgärder är att se till att maten som serveras på i förskolor följer de rekommendationer som finns. Vi samlar in mycket data om hur olika åtgärder påverkar miljön.

– Vi har sett i en annan studie att vissa barn svarar positivt och andra inte på en åtgärd och att vi behöver skräddarsy preventionsinsatser, som också beror på olikheter i barnens biologi. Därför mäter vi även gener, hormoner och näringsämnen i blodet från barnen.

Vad hoppas du att seminariet i Almedalen ska leda till?
– Det är viktigt att vi i Sverige talar om barns hälsa och hittar vägar framåt att bidra till att stärka den. När vi vet mer om hur olika insatser påverkar barns hälsa i Värnamo kan dessa erfarenheter det bidra till att åtgärder som har långvarig effekt även kan införas på andra platser. Om vi till exempel socker-sanerar i förskolan, vad är det för faktorer, både biologiska och miljömässiga, som gör att vi lyckas? Det är ett långsiktigt arbete som vi kommer att jobba med systematiskt under lång tid.

– Målet är att skapa en miljö för barnen där det är lätt att göra rätt. Då krävs det att ett samhälle och inte minst de vuxna gör det här tillsammans, det behövs diskussioner med politiker och tjänstemän men också med skola och socialtjänst.

Fakta

Seminariet ”Hållbar hälsa - hur skall vi göra för att våra barn långsiktigt skall må fysiskt och psykisk bra?” arrangeras av Uppsala universitet den 2 juli 13.00–14.00 i E-huset, Uppsala universitet, Sal B23. Se livesändningen här.

Läs mer

Utforska vidare

Lyssna på Forskarpodden med Peter Bergsten: Fetma är en ödesfråga