Universitetet högt placerad på miljöranking

19 April 2011

Uppsala universitet placerar sig högt på den rankinglista som Naturvårdsverket sammanställt över myndigheternas miljöledningsarbete. Uppsala får 14 av maximalt 15 poäng. Göteborgs universitet är enda lärosäte med 15 poäng.

Rankingen görs utifrån de miljöredovisningar myndigheterna sammanställer, vilka innehåller uppgifter om miljöledningssystemet (t.ex. miljöpolicy och miljömål) och effekter av miljöarbetet (resor, energianvändning och miljökrav i upphandlingar).

Under hösten ska nya mål för universitetets arbete tas fram.

Läs mer om rankinglistan över myndigheternas miljöledningsarbete.