Många vill läsa sommarkurser i Uppsala

20 March 2012

Allt fler vill läsa en kurs på sommaren.

Universums byggnad, Egyptens hieroglyfer, Azerbajdzjanska, Speldesign, Dinosauriernas tidsålder… I år erbjuder Uppsala universitet ett brett och varierat utbud av sommarkurser. Och intresset är större än någonsin. Antalet ansökningar till sommarkurserna har ökat med 48 procent.

Sommaren 2011 sökte 3304 personer en sommarkurs. Till sommaren 2012 har intresset för sommarkurser ökat markant. 4891 personer har sökt till de 63 olika kurserna. Det är en ökning på 48 procent sedan förra året.

Mest eftersökt med hela 910 ansökningar är kursen "Användning av MATLAB". MATLAB är den programvara för beräkningar och visualisering som idag dominerar inom industri och universitet/högskolor. Därför är det säkert en nyttig kurs för många studenter.

Andra kurser med många ansökningar är "Helig terror: religioners roll i våld, konflikter och konflikthantering" (723), "Grundkurs i retorik" (394), Hållbar design" (258) och "Queerperspektiv på bibeln" (202).

- Det är väldigt roligt att intresset ökat så mycket men vi vet inte riktigt varför, säger Cilla Häggkvist, enhetschef på Uppsala universitets antagningsenhet. Antagligen är det en blanding av flera  orsaker. Att läsa en sommarkurs kan komplettera CV:n på ett bra sätt eller vara ett alternativ eller ett komplement till sommarjobb. Vissa kurser som till exempel "Marina miljöer" eller "Floristik och faunistik" är ju mest lämpade att läsa på sommaren. Men det kan ju också vara ren nyfikenhet som gör att man söker sig till en kurs på sommaren. Vi har ju ett mycket spännande utbud av intressanta kurser!

Läs mer om Uppsala universitets utbildningsutbud