Digital humaniora Uppsala

Digital humaniora Uppsala är ett forskningsnätverk för digital humaniora positionerat i skärningspunkten mellan humaniora och informationsteknologisk forskning. Nätverkets mål är att föra samman, stötta och synliggöra forskning som anknyter till digital humaniora vid Uppsala universitet.

Vad är digital humaniora?

Digital humaniora kännetecknas av mötet mellan ny digital teknik och humanistens kritiska blick och spetskunskaper. Mot bakgrund av en snabb teknisk utveckling bygger digital humaniora på tvärvetenskapligt samarbete och en vilja att verka över disciplinära, institutionella såväl som nationella gränser – ofta med tillämpningar bortom akademins slutna rum.

Mer om Digital humaniora Uppsala

Hitta till Verkstaden

Besök DH Uppsalas blogg för idéer, forskningspresentationer och annan output från forskningsnätverket.

Dekorativ bild: Digital humaniora

Besök Verkstaden

Verkstaden finns i Engelska parken, Hus 4, rum 4-0027. Digital humaniora Uppsala är under utveckling och välkomnar samarbeten av alla slag. Oavsett om du har en idé för ett nytt forskningsprojekt med DH-anknytning, vill synliggöra ett projekt som redan pågår eller bara är nyfiken – skicka ett mejl eller kom och träffa oss! Som nätverk vill vi verka bortom strikta gränser och hierarkier, så alla är välkomna.

För alla slags frågor hör av dig antingen till Anna Foka (vetenskaplig ledare) eller Matts Lindström (projektkoordinator).

Kontakt