Hur information om ekonomiska incitament påverkar föräldraledighet och arbetsutbud

Time period: 2017-01-01 to 2019-12-31

Funder: Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)

Type of award: Project grant

Total fundning: 1 065 000 SEK

Jobbskatteavdraget stärker kraftigt incitamenten att dela lika på uttaget av föräldraledigheten, men de flesta människor saknar kunskaper om hur denna skattereduktion fungerar. Sannolikt innebär detta att jobbskatteavdraget inte har gett upphov till så stora beteendeeffekter som det hade gjort om fler hade haft kännedom om dessa ekonomiska incitament.detta projekt vill vi undersöka betydelsen av information genom att brevledes informera ett slumpmässigt urval av blivande eller nyblivna föräldrar om hur jobbskatteavdraget påverkar incitamenten för att arbeta samt att dela lika på föräldraförsäkringen. Därefter kan vi beräkna hur sådan information påverkar fördelningen av föräldraledigheten inom par såväl som nyblivna föräldrars totala arbetsutbud. Våra resultat kommer bidra till forskningslitteraturen om hur information villkorar skattesystemets beteendeeffekter (se särskilt forskning av Chetty och Saez). Projektet är också relevant för svenska beslutsfattare. Genom att estimera hur stora beteendeeffekter som uteblir på grund av bristande information, kan vi bättre uppskatta potentialen i en informationskampanj. Det säger också något om i vilken utsträckning som simuleringsstudier kan ha överdrivit jobbskatteavdragets effekter.