The Economic Impact of Driver’s Licenses

Time period: 2018-09-01 to 2019-09-01

Funder: Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)

Type of award: Project grant

Total fundning: 2 000 000 SEK

Detta projekt syftar till att utvärdera effekten av innehav av körkort på individuella arbetsmarknadsutfall. Körkort kan påverka arbetsmarknadsutfall då det är ett krav för många yrken, och eftersom individer med bil kan arbeta i ett större geografiskt område och därför har tillgång till en större arbetsmarknad. Speciellt intressant är analysen av körkort då föraryrken ofta karakteriseras av relativt låga krav på utbildning och erfarenhet. Föraryrken är därför ett bra exempel på de enkla jobb som förekommer i debatten om hur unga och nyanlända ska kunna integreras på den svenska arbetsmarknaden. Således erbjuder detta projekt en viktig möjlighet att få inblick i effekten av enkla jobb på arbetsmarknadsutfall. Den empiriska analysen kommer att använda data på 2.5 miljoner individers körkortsteoriprov, vilka erhålls från Transportstyrelsen. Genom att jämföra individer som har nästan samma resultat på teoriprovet, men där bara vissa passerad gränsen för godkänt, kommer analysen på ett trovärdigt sätt kunna analysera den kausala effekten av att ha körkort. Data från Transportstyrelsen matchas sedan med arbetsmarknadsutfall från SCB för att utvärdera effekten inkomster och sysselsättning. Alla körkortstyper, inklusive B-körkort, taxikörkort och lastbilskörkort kommer att ingå i analysen.