Resebidrag: 2008 EUPHA Conference, Lissbon 5th-8th November 2008 + EUPHA pre-conference Social security and Health, Reserarch...

Time period: 2008-10-01 to 2008-11-30

Project leader: Malin Swartling

Funder: Forte

Type of award: International cooperation

Jag ska presentera ”Isolated specialist or system integrated physician – different view on sickness certification among orthopaedic surgeons: an interview study” på EUPHAs huvud konferens 2008. Därutöver har jag blivit ombedd att tala om upplevda hinder för god sjukskrivningspraxis under titeln ”Views on barriers among GPs in their sickness certification practice” på för konferensen som arrangeras av EUPHAS sektion för socialförsäkring och hälsa (the EUPHA section of Social Security and Health).EUPHA konferensen med vidhängande för-konferens är den absolut viktigaste konferensen för forskare inom mitt område. Utöver att jag ska presentera vid två tillfällen under konferensen/förkonferensen är det ett lysande tillfälle att knyta nya kontakter (och underhålla gamla) för forskningsutbyte och eventuellt framtida samarbete.