Network: Uppsala University forum for research on addiction to medical products and illegal drugs - Doping and pathological gambling

Time period: 2012-12-15 to 2015-12-15

Project leader: Fred Nyberg

Funder: Forte

Type of award: Research environment

Total fundning: 1 200 000 SEK

U-FOLD är en enad kraftsamling mot läkemedels- och drogberoende. Här möts universitetets forskare och samhällets fackmän för att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik. Huvudsyftet är att skapa ett starkt tvärvetenskapligt forum i det aktuella forskningsområdet med effektiv överföring av kunskap till aktörer i det omgivande samhället. Syftet är också att dra tvärvetenskapliga discipliner närmare varandra och underlätta för gemensamma projekt och ansökningar i samverkan med olika lärosäten och aktörer i samhället. I denna ansökan fokuserar vi på U-FOLDs möjligheter att nät-verka inom områdena dopning och spelberoende. Uppsala har en unik ställning inom forskning prevention och behandling av läkemedels- och drogberoende. En särställning har dock forskning konsekvenserna av missbruk av dopningsmedel. Uppsala universitet med landets enda farmaceutiska fakultet och med beroendeforskare i internationell framkant när det gäller dopning. De kan samverka med forskare inom