Network for research and development in the field of occupational health service

Time period: 2014-07-01 to 2016-12-31

Project leader: Margareta Torgén

Funder: Forte

Type of award: Research environment

Total fundning: 900 000 SEK

Ansökan avser stöd för fortsatt utveckling av nätverk inom forskningsområdet företagshälsovård. Arbetet har hittills fokuserat på kontakter mellan landets arbets- och miljömedicinska kliniker och företagshälsovårdens yrkesgrupper samt bildandet av hemsidan FHV.NU. Hemsidan avser informationsspridning till verksamma inom företagshälsovården samt slutanvändare dvs företag, arbetsplatser och arbetstagare. Nyligen har en webbaserad introduktionsutbildning för FHV-metoden Krav- och funktionsschema (KOF) utvecklats och finns nu öppen för anmälningar på nätet. Metoden har härmed fått ökad tillgänglighet och lärandet kan anpassas till kursdeltagarens behov.Framöver planeras utvidgning av nätverket med fokus på ökat deltagande från företagshälsovården. En viktig grupp för det utvidgade nätverket är doktorander verksamma inom det nya forskningsområdet Företagshälsovård.Fortsatt mötesverksamhet planeras exempelvis i form av workshops i anslutning till de årliga Vårmötena som framöver kommer att ha ökad betonin