The type I interferon system in autoimmune rheumatic diseases

Time period: 2012-01-01 to 2013-12-31

Project leader: Lars Rönnblom

Funder: Ragnar Söderberg Foundation

Type of award: Project grant

Total fundning: 2 095 302 SEK

En kontinuerlig produktion av det kroppsegna äggviteämnet interferon-alfa (IFN-a) är typiskt för många autoimmuna reumatiska sjukdomar. Orsaken är att de plasmacytoida dendritiska cellerna (pDC) kontinuerligt aktiveras av DNA och RNA från döende celler. IFN-a produktionen nedregleras inte på ett normalt sätt och producerat IFN-a bidrar till att den autoimmuna processen blir kronisk. I föreliggande forskningsprojekt avser vi att identifiera den genetiska bakgrunden till SLE och andra autoimmuna sjukdomar samt klarlägga defekterna inom regleringen av typ I IFN produktionen vid dessa sjukdomar. Den långsiktiga målsättningen är att generera kunskap som kan bidra till utvecklingen till nya terapiprinciper vid autoimmuna sjukdomar. Våra viktigaste frågeställningar är: 1. Vilka gener inom typ I IFN systemet och närliggande inflammatoriska signalvägar är involverade i sjukdomsprocessen vid SLE och primärt Sjögrens syndrom (pSS)? 2. Vilken funktion har de identifierade generna inom immunsystemet och finns en koppling mellan olika genvarianter och kliniska manifestationer? 3. Hur regleras den av DNA och RNA innehållande immunkomplex orsakade IFN-a produktionen? 4. Finns gemensamma mekanismer bakom det dysreglerade typ I IFN systemet som ses vid många autoimmuna reumatiska sjukdomar? 5. Hur kan kunskapen om interferonsystemets aktivering vid autoimmun sjukdom utnyttjas terapeutiskt?