Writing in Academic Contexts and Academic Writing for Students with Swedish as a Second Language or Swedish as a Foreign Language

15 credits

Course package, Bachelor's level

Autumn 2023 Autumn 2023, Uppsala, 50%, On-campus, Swedish

Autumn 2023 Autumn 2023, Uppsala, 50%, On-campus, Swedish For exchange students

Spring 2024 Spring 2024, Uppsala, 50%, On-campus, Swedish

Spring 2024 Spring 2024, Uppsala, 50%, On-campus, Swedish For exchange students

About the course package

Kurspaketet Skrivande i akademiska sammanhang och vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk består av två separata kurser som genom övningar, föreläsningar, seminarier och individuell återkoppling tränar och stärker förmågan att skriva på svenska i akademiska sammanhang.

Den första kursen Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk ger verktyg för att förbättra skrivandet med avseende på det svenska språkets grammatik, strategisk ordbildning, utveckling av ett formellt ordförråd och medvetenhet om textstrukturer.

Den andra kursen Vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk är en fortsättning på kursen Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk. På kursen skriver du ett självständigt arbete inom ett valfritt vetenskapligt område och får individuell återkoppling kontinuerligt.

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin