Air Quality Management

10 credits

Reading list, Master's level, 1TV025

Main group 1

  • Vallero, Daniel, Fundamentals of Air Pollution, 5. ed., Waltham, Academic Press, 2014Compulsory
  • Högström, Ulf; Smedman, Ann-Sofi, Kompendium i atmosfärens gränsskikt del 2. Övergångsskiktet, numerisk modellering samt spridning, Meteorologiska institutionen, Uppsala universitet, 1990Compulsory
  • Larsson, Conny, Bullerutbredning, Institutionen för geovetenskaper, 2011Compulsory

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin