Language Policy

7.5 credits

Reading list, Master's level, 5NS178

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

 • Aktürk Drake, Memet, Hur bra har den svenska integrationskontexten varit på att främja balanserad tvåspråkighet?, Part of: Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, vol. 13, no. 2, 2018, p. 107–130Compulsory
 • Bijvoet, Ellen, Attityder till spår av andra språk i svenskan: En forskningsöversikt, Part of: Rapporter från Språkrådet, vol. 12, 2020Compulsory
 • Bylin, Maria; Spetz, Jennie, Svenska är den fasta inredningen: Språklig representation i det offentliga rummet, Part of: Rapporter från Språkrådet, vol. 15, 2019Compulsory
 • Cabau-Lampa, Béatrice, Mother tongue plus two European languages in Sweden: Unrealistic educational goal?, Part of: Language policy, vol. 6, 2007, p. 333–358Compulsory
 • Hanell, Linnea, Klarspråksidealet som kommunikationsideologi I: Salö, Linus. (red.) Kattluckan: Om humanvetenskapernas verkningar i samhället, Stockholms universitet, u.uCompulsory
 • Hult, Francis, Planning for Multilingualism and Minority Language Rights in Sweden, Part of: Language policy, vol. 3, 2004, p. 181–201Compulsory
 • Ihalainen, Pasi; Saarinen, Taina, Constructing 'Language' in Language Policy Discourse: Finnish and Swedish Legislative Processes in the 2000s, Part of: Language policies In Finland and Sweden: interdisciplinary and multi-sited comparisons, Bristol, Multilingual Matters, 2014, p. 29–56Compulsory
 • Karlsson, Susanna, Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor, Stockholm, Språkrådet, 2017Compulsory
 • Lainio, Jarmo, The five national minorities of Sweden and their languages - The state of the art and ongoing trends. I: (N. E. Forsgård (ed.) Perspectives on minorities in the Baltic Sea area, Institutionen för slaviska och baltiska språk. Stockholms universitet, 2018Compulsory
 • Landqvist, Mats, Språkpolitiska inslag i kampen mot diskriminering, Part of: Språk och stil: tidskrift för svensk språkforskning, 2018, 28, s. 176-202Compulsory
 • Lane, Pia, Minority language standardisation and the role of users, Part of: Language policy, vol. 14, 2014, p. 263–283Compulsory
 • Salö, Linus et al., Mother tongue instruction in Sweden and Denmark: Language policy, cross-feld efects, and linguistic exchange rates, Part of: Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, vol. 17, 2018, p. 591–610Compulsory
 • Nord, Andreas; Lind Palicki, Lena, Från demokratisk rättighet till tips och småknep i skrivandet: Några nedslag i det svenska klarspråksarbetet, Part of: Sakprosa: Et Tidsskrift for Nordisk Sakprosaforskning, vol. 7, no. 2, 2015, p. 1–17Compulsory
 • Salö, Linus, Domänförlust som språkideologisk representation: Språkvårdens diskurser om engelska i Sverige, Part of: Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, vol. 7, no. 2, 2012, p. 21–59Compulsory
 • SFS 2009:600 Språklag, Riksdagen, 2009Compulsory
 • Spetz, Jennie, Språklagen och medborgaren: En undersökning av medborgarmejl, Part of: Rapporter från Språkrådet, vol. 10, 2019Compulsory
 • Stroud, Christopher, African mother-tongue programmes and the politics of language: Linguistic citizenship versus linguistic human rights, Part of: Journal of multilingual and multicultural development, vol. 22, no. 4, 2001, p. 339–355Compulsory
 • Vuorsola, Lasse, Societal support for the educational provisions of Finnish in the Swedish school system in theory and practice, Part of: Language policy, vol. 18, 2019, p. 363–385Compulsory
 • Wickström, Mats, Making the Case for the Mother Tongue: Ethnic Activism and the Emergence of a New Policy Discourse on the Teaching of Non-Swedish Mother Tongues in Sweden in the 1960s and 1970s, Part of: Language policies In Finland and Sweden: interdisciplinary and multi-sited comparisons, Bristol, Multilingual Matters, 2014, p. 171–195Compulsory
 • Årman, Henning, Affects of verbal hygiene: the impact of language activism at a Swedish high school, Part of: Language policy, 2020Compulsory

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin