Demokratistärkande arbete i skolan för att motverka rasism: Vad gör Forum för levande historia?

  • Date: –17:00
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Daniel Strand (Forum för levande historia)
  • Website
  • Organiser: Barn- och ungdomsvetenskap (EDU) och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)
  • Contact person: Hassan Sharif
  • Phone: 0736407328
  • Seminarium

Uppsala universitet bjuder in till en öppen seminarieserie under våren om rasism och förändringsarbete i förskola och skola.

Vid det fjärde seminariet kommer Daniel Strand och Pontus Wallin, Forum för levande historia, att berätta om demokratistärkande arbete i skolan.

Seminariet sker digitalt.

Länk till mötesrum i Zoom.

Ingen anmälan krävs.