Europauniversitet ENLIGHT: Internationella möjligheter för lärare, forskare, personal och studenter.

Välkommen på detta webbinarium om Europauniversitet ENLIGHT. Tillsammans med åtta andra europeiska universitet har vi under ett pilotprojekt testat ett antal nya aktiviteter inom utbildning samt forskning och innovation. Exempel på sådana aktiviteter är gemensamma kurser, pedagogiska konferenser och samverkansmöten med externa partners.

Under webbinariumet kommer vi att introducera några av ENLIGHT:s nyckelkoncept samt kommande möjligheter för lärare, forskare, personal och studenter.

Webbinariumet äger rum på Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68897041414

Språket är engelska om det finns deltagare som inte pratar svenska med.

Senast uppdaterad: 2023-01-12