Europauniversitet ENLIGHT: Fokus på internationella möjligheter för unga forskare.

Välkommen på detta webbinarium om Europauniversitet ENLIGHT. Tillsammans med åtta andra europeiska universitet har vi under ett pilotprojekt testat ett antal nya aktiviteter inom utbildning samt forskning och innovation. Exempel på sådana aktiviteter är gemensamma kurser, pedagogiska konferenser och samverkansmöten med externa partners.

Under webbinariumet presenteras möjligheter, med fokus på unga forskare, inom ENLIGHT 

Webbinariumet äger rum på Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68897041414

Språket är engelska om det finns deltgare på plats som inte pratar svenska.

Senast uppdaterad: 2023-01-12