Thunbergia

Thunbergia är en botanisk tidskrift som ges ut av Evolutionsmuseet sedan 1986. Den innehåller vetenskapligt fackgranskade artiklar som till största delen handlar om Evolutionsmuseets botaniska samlingar.

Alla nummer av Thunbergia kan laddas ned som PDF-filer från listan nedan. Tryckta exemplar kan beställas från Evolutionsmuseet.

Växten Thunbergia

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin