Hans L. Zetterbergs pris i sociologi

Hans L. Zetterbergs pris i sociologi tilldelas årligen yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete i sociologi, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, har flyttat fram forskningsfronten. Vinnaren får 100 000 kronor.

Nu kan du nominera till 2024 års Hans L. Zetterbergs pris i sociologi.

Om Hans L. Zetterberg

Hans L. Zetterberg (1927–2014) var professor i sociologi som under sin karriär var verksam vid Columbia University så väl som Ohio State University. Utöver sin forskning var Zetterberg också publicist och publicerade bland annat den engelska översättningen av Max Webers text Economy and Society. Åren 1987–1988 var han ordförande för WAPOR (World Association for Public Opinion Research).

2023-års Hans L. Zetterberg pris går till Emanuel Deutschmann

Emanuel Deutschmann får priset för sina bidrag till studiet av internationell migration, bland annat utvecklandet av en nätverksanalytisk ansats för studiet av sociala aspekter på regional integration i ett globalt perspektiv och etablerandet av en ny och originell databas med öppen tillgång kring internationell mobilitet. Dr. Deutschmann har publicerat sig rikligt i akademiska topptidskrifter inom flera samhällsvetenskapliga discipliner och har med publiceringen av boken Mapping the Transnational World, publicerad av Princeton University Press, givit ett tydligt bidrag till forskningslitteraturen på området. Tveklöst influerad av sin egen internationella mobilitet, och sina vistelser vid ledande Europeiska och nordamerikanska universitet, har Deutschmanns vetenskapliga bidrag lämnat avtryck inte bara på den offentliga debatten, utan också skapat en medial uppmärksamhet som också stimulerat en global diskurs på området. I sin roll som ’public intellectual’ och med de olika bidrag som han gjort för att öka vår förståelse för hur den internationella migrationen påverkar vår värld, har Deutschmann med sitt värv lagt sig helt i linje med Hans L. Zetterbergs bidrag till sociologin: han berikar vår föreställningsvärld.

Adel Daoud tilldelas Zetterbergpriset 2022

Sociologen Adel Daoud tilldelas Zetterbergpriset 2022. Han tilldelas utmärkelsen ”för sitt innovativa bidrag till samhällsvetenskaplig forskning om klassiska sociala frågor som barnfattigdom, ohälsa och rättvisa”, enligt motiveringen.

Årets pristagare Adel Daoud har i Hans Zetterbergs anda ägnat sig åt högklassig teoriutveckling med samhällsrelevant tillämpning. I motiveringen till priset uppmärksammas särskilt att han ”genom att ligga i den metodologiska framkanten har bidragit till att knuffa också den empiriska forskningsfronten framåt. Hans publiceringsmeriter är imponerande och omfattar artiklar i de främsta internationella tidskrifterna. Förmågan till att i konkurrens få forskningsfinansiering till sina forskningsprojekt är inte bara en kvalitetsmarkör, utan skapar också goda förutsättningar för hans framtida forskningsverksamhet. Hans bidrag till sociologin ger oss dessutom vägledning för hur vi kan möta några av de viktigaste samhällsutmaningar i vår globala värld.”

Priset kommer att delas ut under en ceremoni i Universitetshuset Sal VIII den 12 december kl 14:15. I anslutning till prisceremonin kommer professor Daoud hålla en publik föreläsning med tema ’From Economic Sociology to Computational Social Science, and Beyond’.

Anders Sundell tilldelas Zetterbergpriset 2021

Statsvetaren Anders Sundell tilldelas priset för att han utifrån ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv berikat den politiska sociologin. Hans forskning spänner över flera fält och inbegriper valforskning, successionsordning, samt undersökning av grundläggande normer och värden. Inte minst bidraget att undersöka relationen mellan informellt framvuxna normerna och formella regelsystem förtjänar uppmärksamhet. Sundell har publicerat i de mest framstående vetenskapliga tidskrifterna samtidigt som han aktivt har deltagit i det publika samtalet i en sann upplysningsanda. Han kan på ett föredmömligt sätt förklara och sätta forskningsresultat i sammanhang som gör dem tillgängliga för allmänheten.

Priset kommer att delas ut under en ceremoni vid Sociologidagarna 20-22 mars 2022 i Uppsala.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin