Språkvetenskaplig forskning

Språkforskning handlar dels om grammatik och ord men vi forskar också om litteratur, lingvistik, språkhistoria, dialekter, samtal och olika namn.

Forskning vid engelska institutionen

Forskning vid institutionen för moderna språk

Forskning vid institutionen för lingvistik och filologi

Forskning vid institutionen för nordiska språk

Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS)

Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) bedriver forskning, ger kurser och främjar studiet av Nordamerika. Institutet, som är det enda i sitt slag i Sverige, grundades 1985 och utgör en avdelning inom Engelska institutionen. Institutet samarbetar med forskare i amerikansk litteratur och utgör dessutom en resurs för andra medarbetare vid Uppsala universitet som intresserar sig för Nordamerika inom utbildningsvetenskap, humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi.

Svenska institutet för nordamerikastudiers webbplats

Tvärvetenskapliga projekt

Forskare i språkvetenskap deltar i flera tvärvetenskapliga projekt, som bland annat handlar om mänsklig mångfald och antibiotikaresistens.

Projekt finansierade av Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)

Forskningsprojekt som finansieras av Uppsala Antibiotic Center

Hedersdoktorer

Hedersdoktor är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Varje år har fakultetsnämnderna möjlighet att utse en eller flera hedersdoktorer.

Hedersdoktorer vid språkvetenskapliga fakulteten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin