Samverkan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper

Fakulteten för utbildningsvetenskaper samverkar med kommuner, regioner, myndigheter och näringslivet på många olika sätt.

ULF – praktiknära skolforskning

Uppsala universitet har tillsammans med universiteten i Göteborg, Umeå och Karlstad fått regeringens uppdrag att genomföra en försöksverksamhet som ska bidra till stärkt vetenskaplig grund i skolan samt i lärar- och förskollärarutbildningarna.

ULF – praktiknära skolforskning

Forum för skolsamverkan

Forum för skolsamverkan (FoSam) är en arena för samverkan mellan universitet, skola och förskola. Vi sätter skolledare och lärare i förbindelse med forskare så att praktikens egna frågor kan bli föremål för forskning.

Partnerförskolor, partnerskolor och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Syftet är att samverka om VFU vid lärarutbildningen, starta samarbeten mellan lärare och forskare och att universitetet erbjuder kompetensutveckling för partnerförskolor och partnerskolors lärare.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid lärarprogrammen

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA)

Vi erbjuder poänggivande kurser i språk och språkrelaterade ämnen, där forskning knyts samman med erfarenhet från skolans verksamhet. FBA arrangerar också seminarier och konferenser.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Uppdragsutbildning

Vi samarbetar med kommuner, regioner, näringsliv och myndigheter och erbjuder kurser för kompetensutveckling och uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Behåll kontakten

Genom att vara medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet.

Följ gärna Uppsala universitets alumnverksamhet på LinkedIn för att fortsätta nätverka med oss och andra alumner vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

EDU Alumn – alumnföreningen för dig som är lärarutbildad

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin