AI – Artificiell intelligens

Den digitala utvecklingen har förändrat människors liv i grunden. I framtidens samhälle kommer digital teknologi vara integrerad i nästan alla samhällssektorer som hälsa, utbildning, finans och transport – en utveckling som på ett genomgripande sätt kommer att påverka vårt dagliga liv.

Uppsala universitet har ambitionen att etablera en styrkeposition inom forskning och utbildning kring vår digitala framtid. Hur kan vi dra nytta av utvecklingen inom artificiell intelligens, maskininlärning och algoritmer? Och hur förebygger vi riskerna? Frågor kring samhällets digitalisering har många perspektiv. Det handlar om utmaningar och möjligheter inom bland annat teknik, etik, juridik, filosofi och språkvetenskap. Men också arbetsliv, politik, hälsa och välbefinnande.

Ett led i denna ambition är bland annat en strategisk femårssatsning – AI4research –med syfte att stärka tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom AI och maskininlärning.

Om forskningsprojektet AI4research

Lyssna på Forskarpoddens intervju med Thomas Schön, professor i artificiell intelligens.

Aktuellt inom artificiell intelligens

Med hjälp av AI kan vi möta några av framtidens viktigaste utmaningar 

Mötet mellan matematiska och medicinska kompetenser kan skapa stora synergieffekter. I Uppsala möts bland annat hjärtforskare och matematiker för att med AI och registerbaserade studier föra in framtiden i våra svenska sjukhus. Matematikerna bygger systemen och algoritmerna, vården tillför frågeställningar, data och kunskap om hur metoder behöver testas innan de kan appliceras. Datorsystemen kan fungera som ett stöd för hantering av journaldata men kan också identifiera mönster och med hjälp av maskininlärning lära sig att lösa uppgifter utan att explicit blivit programmerade för ändamålet. Det finns flera medicinska tillämpningar, bland annat system för att tolka EKG-resultat och strålutrustning för cancerbehandling med automatiserad behandling. Inom teknikområdet utvecklas till exempel adaptiva farthållare, självstyrande bilar och robotar.

Illustration av en mänsklig hjärna där ena hjärnhalvan består av ett kretskort
Senast uppdaterad: 2021-09-08